(1) પારદર્શિતા (2) નિર્ણાયકતા (3) સંવેદનશીલતા (4) વિકાસ આ ચાર પાયા ઉપર અમારી સરકાર ચાલે છે - માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

(1) પારદર્શિતા
(2) નિર્ણાયકતા
(3) સંવેદનશીલતા
(4) વિકાસ

આ ચાર પાયા ઉપર અમારી સરકાર ચાલે છે - માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

(1) પારદર્શિતા (2) નિર્ણાયકતા (3) સંવેદનશીલતા (4) વિકાસ આ ચાર પાયા ઉપર અમારી સરકાર ચાલે છે - માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

Let's Connect

sm2p0