અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં મોટા પ્રમાણમાં સ્વદેશી વેન્ટિલેટર ધમણ-1 કાર્યરત છે કોરોનાગ્રસ્ત વ્યક્તિની સારવારના પ્રાથમિક તબક્કામાં ધમણ-1 અત્યંત ઉપયોગી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં મોટા પ્રમાણમાં સ્વદેશી વેન્ટિલેટર ધમણ-1 કાર્યરત છે

કોરોનાગ્રસ્ત વ્યક્તિની સારવારના પ્રાથમિક તબક્કામાં ધમણ-1 અત્યંત ઉપયોગી

અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં મોટા પ્રમાણમાં સ્વદેશી વેન્ટિલેટર ધમણ-1 કાર્યરત છે કોરોનાગ્રસ્ત વ્યક્તિની સારવારના પ્રાથમિક તબક્કામાં ધમણ-1 અત્યંત ઉપયોગી

Let's Connect

sm2p0