ધન્વંતરી રથ બન્યા આરોગ્યની સંજીવની 👉 રાજ્યભરમાં 1 હજારથી વધુ ધન્વંતરી રથ કાર્યરત 👉 છેલ્લા 1 મહિનામાં 52 લાખ નાગરિકોને ઘર આંગણે આરોગ્ય સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ધન્વંતરી રથ બન્યા આરોગ્યની સંજીવની

👉 રાજ્યભરમાં 1 હજારથી વધુ ધન્વંતરી રથ કાર્યરત

👉 છેલ્લા 1 મહિનામાં 52 લાખ નાગરિકોને ઘર આંગણે આરોગ્ય સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવી

ધન્વંતરી રથ બન્યા આરોગ્યની સંજીવની 👉 રાજ્યભરમાં 1 હજારથી વધુ ધન્વંતરી રથ કાર્યરત 👉 છેલ્લા 1 મહિનામાં 52 લાખ નાગરિકોને ઘર આંગણે આરોગ્ય સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવી

Let's Connect

sm2p0