લોકડાઉન દરમિયાન ગુજરાત બહાર ફસાયેલા ગુજરાતીઓને પરત લાવવા માટે કટિબદ્ધ રૂપાણી સરકાર 👉 ગુજરાત પરત ફરવા માંગતા લોકોએ 079-23251900 નંબર પર રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

લોકડાઉન દરમિયાન ગુજરાત બહાર ફસાયેલા ગુજરાતીઓને પરત લાવવા માટે કટિબદ્ધ રૂપાણી સરકાર

👉 ગુજરાત પરત ફરવા માંગતા લોકોએ 079-23251900 નંબર પર રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે
#GujaratFightsCovid19

લોકડાઉન દરમિયાન ગુજરાત બહાર ફસાયેલા ગુજરાતીઓને પરત લાવવા માટે કટિબદ્ધ રૂપાણી સરકાર 👉 ગુજરાત પરત ફરવા માંગતા લોકોએ 079-23251900 નંબર પર રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0