ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 05.08.2017 કોંગ્રેસના નેતાઓ રાજકીય મેલી રમત રમી, ખોટા આક્ષેપો કરી ગુજરાતની શાંતિને ડહોળવાના નિષ્ફળ પ્રયાસો કરી રહ્યા છે - શ્રી Jitu Vaghani ભાજપાના વરિષ્ઠ નેતા અને એન.ડી.એ.ના ઉપરાષ્ટ્રપતિપદના ઉમેદવાર શ્રી વેંકૈયા નાયડુજીને પ્રદેશ ભાજપા વતી અભિનંદન પાઠવતાં પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી વધુ વાંચવા : https://goo.gl/vgyf79 | https://goo.gl/aK79Bg

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 05.08.2017

કોંગ્રેસના નેતાઓ રાજકીય મેલી રમત રમી, ખોટા આક્ષેપો કરી ગુજરાતની શાંતિને ડહોળવાના નિષ્ફળ પ્રયાસો કરી રહ્યા છે - શ્રી Jitu Vaghani

ભાજપાના વરિષ્ઠ નેતા અને એન.ડી.એ.ના ઉપરાષ્ટ્રપતિપદના ઉમેદવાર શ્રી વેંકૈયા નાયડુજીને પ્રદેશ ભાજપા વતી અભિનંદન પાઠવતાં પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

વધુ વાંચવા : https://goo.gl/vgyf79 | https://goo.gl/aK79Bg

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 05.08.2017 કોંગ્રેસના નેતાઓ રાજકીય મેલી રમત રમી, ખોટા આક્ષેપો કરી ગુજરાતની શાંતિને ડહોળવાના નિષ્ફળ પ્રયાસો કરી રહ્યા છે - શ્રી Jitu Vaghani ભાજપાના વરિષ્ઠ નેતા અને એન.ડી.એ.ના ઉપરાષ્ટ્રપતિપદના ઉમેદવાર શ્રી વેંકૈયા નાયડુજીને પ્રદેશ ભાજપા વતી અભિનંદન પાઠવતાં પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી વધુ વાંચવા : https://goo.gl/vgyf79 | https://goo.gl/aK79Bg

Let's Connect

sm2p0