જગત જનની માં ઉમિયા મંદિર, ઊંઝા ખાતે દર્શન-પૂજન કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. મંદિર પરિસરમાં તેમની રજતતુલા પણ કરવામાં આવી. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, માન. મંત્રી શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ, શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થાનના પ્રમુખ શ્રી મણીભાઈ પટેલ, અગ્રણી શ્રી નારણ કાકા, ઊંઝા એ.પી.એમ.સી ના ચેરમેન શ્રી દિનેશભાઇ પટેલ, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, શ્રી જયશ્રીબેન પટેલ, સાંસદ શ્રી શારદાબેન પટેલ, શ્રી જુગલજી ઠાકોર, પૂર્વમંત્રી શ્રી રજનીભાઇ પટેલ, મહેસાણા જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, પ્રદેશ યુવા મોરચા અધ્યક્ષ ડો. ઋત્વિજભાઈ પટેલ, પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા, ધારાસભ્ય શ્રી આશાબેન પટેલ સહિતના હોદેદારો-સહકાર ક્ષેત્રના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહયા.

NorthGujaratWelcomesCRPaatil

BJP | BJP Gujarat,  NorthGujaratWelcomesCRPaatil

જગત જનની માં ઉમિયા મંદિર, ઊંઝા ખાતે દર્શન-પૂજન કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. મંદિર પરિસરમાં તેમની રજતતુલા પણ કરવામાં આવી. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, માન. મંત્રી શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ, શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થાનના પ્રમુખ શ્રી મણીભાઈ પટેલ, અગ્રણી શ્રી નારણ કાકા, ઊંઝા એ.પી.એમ.સી ના ચેરમેન શ્રી દિનેશભાઇ પટેલ, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, શ્રી જયશ્રીબેન પટેલ, સાંસદ શ્રી શારદાબેન પટેલ, શ્રી જુગલજી ઠાકોર, પૂર્વમંત્રી શ્રી રજનીભાઇ પટેલ, મહેસાણા જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, પ્રદેશ યુવા મોરચા અધ્યક્ષ ડો. ઋત્વિજભાઈ પટેલ, પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા, ધારાસભ્ય શ્રી આશાબેન પટેલ સહિતના હોદેદારો-સહકાર ક્ષેત્રના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહયા.
#NorthGujaratWelcomesCRPaatil

જગત જનની માં ઉમિયા મંદિર, ઊંઝા ખાતે દર્શન-પૂજન કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. મંદિર પરિસરમાં તેમની રજતતુલા પણ કરવામાં આવી. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, માન. મંત્રી શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ, શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થાનના પ્રમુખ શ્રી મણીભાઈ પટેલ, અગ્રણી શ્રી નારણ કાકા, ઊંઝા એ.પી.એમ.સી ના ચેરમેન શ્રી દિનેશભાઇ પટેલ, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, શ્રી જયશ્રીબેન પટેલ, સાંસદ શ્રી શારદાબેન પટેલ, શ્રી જુગલજી ઠાકોર, પૂર્વમંત્રી શ્રી રજનીભાઇ પટેલ, મહેસાણા જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, પ્રદેશ યુવા મોરચા અધ્યક્ષ ડો. ઋત્વિજભાઈ પટેલ, પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા, ધારાસભ્ય શ્રી આશાબેન પટેલ સહિતના હોદેદારો-સહકાર ક્ષેત્રના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહયા. #NorthGujaratWelcomesCRPaatil

Let's Connect

sm2p0